การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet Google Meet คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมแบบวิดีโอ Conference ที่ใช้ง่ายจาก Google ช่วยให้ คุณทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกโดยใช้ email@proj.ipst.ac.th...