malware

malware

มัลแวร์ (Malware) และวิธีการป้องกัน Malicious Software หรือที่เรารู้จักกันว่ามัลแวร์ (Malware) เป็นชื่อเรียกโดยรวมของเหล่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส (Virus), วอร์ม (Worm), โทรจัน (Trojan), สปายแวร์...
Ransomeware

Ransomeware

Ransomware จากข่าวการโดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ขณะนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  เพื่อความไม่ประมาทฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศถือโอกาสนี้เน้นย้ำบุคลากร สสวท. ทุกท่านที่ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้าน Cyber Security ดังนี้...