OWASP

OWASP

OWASP OWASP หรือ Open Web Application Security Project  คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความรู้เพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเน้นวิจัยทางด้าน Web Application Security โดยจะมี community เกี่ยวกับ...
นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด

นโยบายทั้งหมด Cookiesนโยบายแบบฟอร์ม คุกกี้คืออะไร “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บไซต์ของ สสวท....
Mail Policy IPST.

Mail Policy IPST.

นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท. สำหรับผู้บริหาร ( ระดับรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สาขาขึ้นไป ) ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) ไม่จำกัด...