SSL Certificate

SSL Certificate

SSL Certificate SSL หรือ Secure Socket Layer  คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าใช้งาน Application เพื่อให้ข้อมูลปลอดภัยจากแฮกเกอร์ SSL Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์...
Skype Meet Now

Skype Meet Now

Skype Meet Now SKYPE MEET NOW ห้องประชุมออนไลน์ ใช้งานง่าย ใช้ฟรี และไม่ต้อง SIGN-IN และติดตั้งอะไรเพิ่ม สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.skype.com/en/free-conference-call ...
การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

การประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet Google Meet คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมแบบวิดีโอ Conference ที่ใช้ง่ายจาก Google ช่วยให้ คุณทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกโดยใช้ email@proj.ipst.ac.th...
การประยุกต์ใช้งาน Excel

การประยุกต์ใช้งาน Excel

การประยุกต์ใช้งาน Excel ตอนที่ 1 ในช่วงปลายปีแบบนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว ก็จะมีงานที่ต้องทำต้องสรุป ข้อมูลกัน วันนี้จะมาลองทำการนับจำนวนเอกสารที่เข้า-ออกในระบบ infoma บน excel ดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น อาจจะมีรูปแบบอื่นๆ...
malware

malware

มัลแวร์ (Malware) และวิธีการป้องกัน Malicious Software หรือที่เรารู้จักกันว่ามัลแวร์ (Malware) เป็นชื่อเรียกโดยรวมของเหล่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส (Virus), วอร์ม (Worm), โทรจัน (Trojan), สปายแวร์...
Ransomeware

Ransomeware

Ransomware จากข่าวการโดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ขณะนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  เพื่อความไม่ประมาทฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศถือโอกาสนี้เน้นย้ำบุคลากร สสวท. ทุกท่านที่ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงด้าน Cyber Security ดังนี้...