ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล Zoom ระบบประชุมทางไกล ZOOM  เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ หัวข้อที่สำคัญ Activeate Account Download Application Join Meeting Sign Up Start Meeting Invite Feature   คู่มือการใช้ Zoom...
Mail Policy IPST.

Mail Policy IPST.

นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท. สำหรับผู้บริหาร ( ระดับรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สาขาขึ้นไป ) ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) ไม่จำกัด...
การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.)

การเปลี่ยน Password Google สสวท. (proj.) เมื่อต้องการ รีเซ็ต Password ผู้ต้องการรีเซ็ต ต้องแจ้งกับ Admin ผ่านทางอีเมล์ แล้วรอทาง Admin ดำเนินการ (กรณี User จำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้ จึงต้องแจ้ง admin เพื่อทำการรีเซ็ต Password) User จะได้รับข้อความจาก The Google Workspace...