การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยน Password @proj.ipst.ac.th ด้วยตนเอง     ข้อแนะนำ เมื่อได้รับ Account @Proj.ipst.ac.th และ Password แล้ว ให้ทำการ Login และเข้าไปเปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้       คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน ควรมีความยาวอย่างน้อย 8...
Windows Update

Windows Update

Windows Update การอัพเดท windows ให้พิมพ์Windows Update Setting ในช่องค้นหา เมื่อเปิดขึ้นมา ให้เลือก Check for updates เมื่อระบบเช็คว่ามีการ Update ใหม่ จะมีปุ่มให้เราทำการ Install now   ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และแสดงเป็นเปอเซ็นต์ เมื่อ...
ระบบจอง

ระบบจอง

ระบบจอง ระบบจองห้องประชุม การจองห้องประชุม ค้นหารายวัน ค้นหารายเดือน ค้นหารายข้อมูลการจอง การแก้ไขข้อมูลรายการจอง ระบบจองรถยนต์ การจองรถยนต์ส่วนกลาง หน้าการจองรถ ค้นหารายวัน ค้นหารายข้อมูลการจอง การแก้ไขข้อมูลรายการจอง คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง...
การ VPN

การ VPN

การ VPN การ VPN  เป็นบริการสำหรับ บุคลากร ของ สสวท. ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อ การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server...