นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

สำหรับผู้บริหาร ( ระดับรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย/สาขาขึ้นไป )

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด
พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) ไม่จำกัด
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว 26 MB
ขนาดของไฟล์แนบ ที่รับ – ส่งภายในและภายนอก สสวท. ขนาดของไฟล์แนบที่ไม่รวมกับเนื้อหาจดหมาย 25 MB

สำหรับพนักงาน  (รวมผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.)

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด
พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) 25 GB
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว 26 MB
ขนาดของไฟล์แนบ ที่รับ – ส่งภายในและภายนอก สสวท. ขนาดของไฟล์แนบที่ไม่รวมกับเนื้อหาจดหมาย 25 MB

 

คู่มือการใช้งาน E-Mail

คู่มือการใช้งาน E-Mail

คู่มือการใช้งาน E-Mail ของโทรศัพท์มือถือ

คู่มือการใช้งาน E-Mail ของโทรศัพท์มือถือ