ความปลอดภัยด้านไอที

Windows Update

Windows Update

การอัพเดท windows ให้พิมพ์Windows Update Setting ในช่องค้นหา เมื่อเปิดขึ้นมา ให้เลือก Check for updates เมื่อระบบเช็คว่ามีการ Update ใหม่ จะมีปุ่มให้เราทำการ Install now  ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และแสดงเป็นเปอเซ็นต์ เมื่อ Install เสร็จสิ้น...

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption)

การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Data Encryption)

การส่งข้อมูลสำคัญของ สสวท. ต้องดำเนินเข้ารหัสสื่อบันทึกข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล ก่อนดำเนินการส่ง
และจะส่ง key สำหรับถอดรหัส/รหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดสื่อบันทึกหรือไฟล์ดังกล่าว โดยแยกส่งคนละช่องทาง/วิธีการ
โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows และ สำหรับเครื่องมือที่ใช้